Welgelegen gevoel

De Eilandspolder

Door Rob Horvath

Ongeveer tussen de Zaanstreek en Alkmaar liggen de droogmakerijen Wormer, Purmer en Beemster. Daartussenin ligt grenzend aan de Beemster wat men noemt: het Schermereiland. Ooit in een ver verleden waren de genoemde droogmakerijen riviertjes die in de (voormalige) Zuiderzee uitmondden. Door menselijk toedoen werden dit grote meren en die werden uiteindelijk enkele eeuwen geleden drooggelegd. Dit gebeurde in die tijd door er een dijk omheen te leggen en een ringvaart omheen te graven. Daarna werd het meer leeggemalen door middel van windwatermolens.

Het Schermereiland

Het Schermereiland bleef na het droogleggen van de meren als zodanig bestaan en is historisch gezien een zeer interessant gebied geweest. Vandaar af voer men ter haringvangst naar de Zuiderzee en later heeft het gebied zelfs een rol gespeeld bij de walvisvangst en verwerking. De omliggende dorpen waren in die tijd zeer welvarend en gelukkig is er veel bewaard gebleven van de glorierijke tijd van vroeger.

Toen eerst de haringvangst en later ook de walvisindustrie verloren ging was de Eilandspolder alleen nog geschikt als veenweidegebied voor de boeren. Het gebied is echter zo waterrijk en nat dat moderne veehouderij er (gelukkig) niet mogelijk is en dus werd na de jaren 50 de veehouderij er onrendabel.

Men heeft er toen de bestemming natuurgebied gegeven. Beherende instanties zijn: Staatsbosbeheer en Noord-Hollands Landschap.

Ik vermeldde al dat er in de omgeving veel cultuurhistorische dingen bewaard zijn gebleven. Ook is er in de directe omgeving geen moderne hoogbouw te vinden en met een beetje fantasie waan je je er nog in de tijd van eeuwen her. Je moet dan wel het moderne verkeer wegdenken maar gelukkig is het er ook nog betrekkelijk rustig.

De weidevogelstand

De Weidevogelstand is in de Eilandspolder nog aardig hoog! Je ziet en hoort er in het broedseizoen nog opvallend veel kieviten, grutto’s en tureluurs. Ook de veldleeuwerik is er nog geen zeldzaamheid. Verder broeden er redelijke aantallen scholeksters en een flink aantal bergeenden. Er nestelen ook enkele paren Bruine kiekendieven. Af en toe komen er lepelaars voedsel zoeken en altijd zijn er wel kluten in het gebied aanwezig. Hier en daar broeden er nog flink wat huiszwaluwen onder de overstekken van de oudere huizen in de polder. Het is er wat vogels betreft dus puur genieten en ook na de broedtijd is er veel te beleven.

Gelukkig is het weidegebied over het algemeen niet toegankelijk via het land. Je mag er wel doorheen varen en er is heel veel water dus kun je al varend de hele polder bekijken. Ook zijn er enkele observatieplaatsen en wandelgebieden vanaf het land bereikbaar. Het verbaast mij eigenlijk dat je er met een brandstofmotor mag varen, maar ook ik maak daar gebruik van. Ik heb echter ook een elektromotor en je kunt natuurlijk ook roeien en kanoën.

Water

Het water is er niet diep, dat varieert van 20 cm tot hooguit 1,50 meter en… het is meestal zeer troebel! Troebel wil lang niet altijd zeggen en zeker niet in dit geval ongezond! Voedselrijk water bevat veel zwevende delen en dat maakt het water dik! (soort vakterm)
kolblei
Het is er visrijk. De meest voorkomende soort is de kolblei, ook wel bliek genoemd. Het is een soort die een goede waterkwaliteit aangeeft. Deze brasemachtige vis wordt hooguit 40 cm lang en is voor de liefhebber een heel leuk sportvisje. Daarnaast is er een hoge karperstand en waarbij het type boerenkarper de hoofdmoot vormt. Dit type karper is geheel geschubd en langwerpig van vorm, dus niet hoogruggig. Ze worden niet zo groot als de meeste andere karpertypen maar toch zitten er hier bullebakken bij van meer dan 80 cm lang. Als deze vissen gaan paaien heb je een prachtig tafereel! Het water kolkt en bruist en niet zelden komen de vissen bijna voor de helft boven het water uit! Snoekbaars is er de belangrijkste roofvissoort, maar ook baars en snoek kom je er tegen. Verder is er een goed bestand aan rietvoorn en blankvoorn komt er natuurlijk ook voor. Rietvoorn in troebel water? Ja ik zei al dat troebel water niet verkeerd hoeft te zijn! Veel water was vroeger zelfs van nature troebel al naar gelang de omstandigheden.

Snoekbaars

De snoekbaars schijnt in de Eilandspolder in aantal terug te lopen. Mogelijk worden er te veel meegenomen maar dit kan ook met veradering (verbetering) van de waterkwaliteit te maken hebben. Beide factoren zullen wel invloed hebben. Hierbij toch even wat nadere informatie:

Vroeger (en helaas te vaak soms nu ook nog) kreeg met name een hoge brasemstand de schuld van vuil en troebel water. In dat door menselijk toedoen vuile (en voedselrijke) water konden echter nog wel brasem en snoekbaars blijven leven maar andere soorten bijna niet en dus was de concurrentiepositie voor deze soorten optimaal zolang een bepaalde grens niet overschreden werd. Brasem is echter een vissoort die van nature in de laagland gebieden in grote aantallen thuis hoort. Daarom heeft men ook destijds het stroomgebied van de benedenrivieren en bijbehorende estuarium de brasemzone genoemd. Het is daar van nature voedselrijk en vaak troebel maar gezond. In dat gezonde water vind je mooie brasems in wat mindere aantallen. Deze brasems kunnen een lengte bereiken van ruim 60 cm. Viulwaterbrasems ogen ongezond, zijn slap en halen zelden een lengte die de 40 cm overschrijd.

zeeltSnoek

Verder nog de volgende informatie: wat betreft het voorkomen van snoek:
Ik heb de indruk dat deze wat in aantal toeneemt. Ik heb er echter nog niet op gevist. (dat is wat mij betreft meer winterwerk dus doe ik dat elders) Het in aantal toenemen van snoek en ruisvoorn wijst op een verbetering van de waterkwaliteit. Waar de twee genoemde vissoorten toenemen verwacht je ook een zeeltbestand.(met name in dit type water) Het kan aan mij liggen, maar deze soort mis ik nog terwijl ik ze elders toch regelmatig vang. Mogelijk heeft de hoge karperstand een negatieve invloed op een zeeltbestand.

 

Camping Tuinderij Welgelegen

Camping Welgelegen is een prima uitvalbasis om van de natuurwaarden in dit oude cultuurlandschap te genieten en ouderwets te vissen. Met een pennetje op karper en een bolonesehengel op met molentje op witvis zodat die onverwachte karper ook nog te vangen is! Of met een stukje vis op snoekbaars.(helaas is een levend visje verboden) De camping is zeer welgelegen en rustig. Het toiletgebouwtje wordt keurig onderhouden en er worden gelukkig niet allerlei geruchtmakende evenementen georganiseerd. Er is een enkele keer wel wat te doen en dat is wat mij betreft voldoende! De vaste campingbewoners zijn vriendelijk en de campingbeheerders zijn dat ook. Al met al is het er goed toeven voor rustzoekers.

pompoenen schubkarper wegvaar

Tenslotte:

In dit land van leegwater zoals dit vaak genoemd wordt hebben wij (mijn vrouw en ik) ons tweede verblijfsgebied gevonden, je kunt er heerlijk struinen, fietsen, vissen en van de natuur genieten. Het is er nog betrekkelijk rustig en cultuurhistorisch is het een geweldig mooi gebied. Bedreigingen liggen echter op de loer! De vaarrecreatie moet er niet te veel toenemen, er zijn altijd enkele horken die er zo nodig snel moeten varen en met veel lawaai. De maximum snelheid bedraagt er echter 6 km. Ik heb wel het idee dat de controle wat intensiever is geworden. Zwerfvuil zie je er gelukkig nog niet zo veel.

Het toerisme is er nog eenvoudig gehouden en dat moet zo blijven! Projectontwikkelaars liggen er stellig op de loer maar krijgen er vooralsnog gelukkig de kans niet. Ik zie het al op grote borden staan: Vrij wonen in de natuur van waterland brr!! Weg landschap.!!

onweer blankvoorn blankvoorn2

Schrijver van dit verhaal is C. Pels

Sportvissen in de Eilandspolder

Op één van onze struintochten op karper met de penhengel in Noord-Holland, kwamen mijn vrouw en ik voor de zoveelste keer langs de Eilandspolder. Als karpervisser stokt dan je adem in de keel bij het zien van zo’n potentieel aan mogelijkheden. Een grote diversiteit aan soorten water/stekken, een prachtige omgeving die rust uitstraalt. Je kan nog maar aan één ding denken, … daar wil ik de rest van mijn leven achter de karper aan zitten. Helaas, of egoïstisch gedacht… gelukkig, kun je vanaf de kant de mogelijkheden die deze polder biedt, nauwelijks benutten.

Camping

De drang om deze polder te kunnen bevissen, werd alleen maar sterker en na wat speurwerk in de visbladen, hadden we het adres van een kleine camping gevonden in de Eilandspolder. Camping en Tuinderij Welgelegen in Graft, een kleine vooral rustige camping met vaste plaatsen voor caravans en een aantal plekken voor trekkers.
vissencamping
Eén telefoontje en een stacaravan voor een week was geregeld. Bepakt en bezakt voor een week penvissen op karper arriveerden we dan op de camping. Wat mij direct opviel was, dat er overal wel erg veel hengels bij de caravans stonden, allemaal karpervissers, allemaal concurrenten, gaat het dan door je hoofd (enig egoïsme is mij dan ook niet vreemd). De caravan zo snel als mogelijk in orde gemaakt, een boot bij Siem en Agitte (de beheerders) gehuurd en verkennend de polder in. Het overweldigende gevoel van de mogelijkheden die hier voor het grijpen lagen, deden me besluiten mijn hengels maar niet op te tuigen, waar moest ik gaan beginnen, overal waar je keek was een potentïele stek, zeker als je constant karpers ziet wegdraaien.

Enigszins beduusd van wat binnen ons bereik lag, keerden we terug naar de caravan. Na een kop koffie eerst maar eens de camping verkennen, er stonden diverse caravans te koop, ook aan het water. Om een lang verhaal kort te maken, na een rondleiding in de te koop staande caravans door Agitte, een telefoontje naar de bank, waren we na nog geen 5 uur op de camping aanwezig, de trotse bezitters van een schitterende caravan aan het water. Ik heb nog nooit de Staatsloterij gewonnen, maar het gevoel had ik nu wel. De boot nog ophalen uit Friesland en het avontuur kon beginnen.

De Eilandspolder

kaartEilandspolder
De geschiedenis over het ontstaan van de Eilandspolder en van de dorpen er omheen is een boeiende. Het gaat echter te ver om hier uitgebreid op in te gaan. Bent U geïnteresseerd hierin dan kunt u het boekje “Gids voor de Eilandspolder “ van Frans Buissing aanschaffen, een uiterst informatief boekwerkje over de geschiedenis, uitgaan en recreatie in de Eilandspolder. Veel mogelijkheden voor het thuisfront om zich te vermaken als u weer aan het vissen bent.

Water

Zoals u op het kaartje kunt zien is er een schat aan wateren voorhanden, echter niet alle wateren zijn toegankelijk met een motor/visboot. In veel kleine sloten is de waterdiepte hiervoor niet toereikend, en loop je geheid vast, ik spreek meerdere malen uit ervaring. De waterdiepten variëren van 10 cm tot maximaal 110 cm op de grotere plassen, zoals de Lei. De bodem in de doorgangssloten bestaat voornamelijk uit een dikke laag blubber met zo hier en daar wat hardere en schonere platen, die vanzelfsprekend uiterst interessant zijn voor de visserij. Persoonlijk vind ik het bijzonder spijtig dat aan zo’n schitterend natuurgebied zo weinig onderhoud gepleegd wordt. Ieder jaar weer worden meer sloten onbegaanbaar doordat ze ondieper worden.

vogels vissenboot

De Eilandspolder is een schoolvoorbeeld van hoe het ook kan. In Friesland zijn veel natuurgebieden niet toegankelijk voor de mens, omdat dit een verstorende werking zou hebben op de fauna. De Eilandspolder bewijst het tegendeel, hier is de mens een onderdeel van het geheel. De aanwezigheid van de mens heeft de aanwezige lepelaars niet doen wegvluchten, integendeel.
Het spreekt vanzelf dat wij zelf beslissen of dit zo blijft. Vaar daarom niet te hard, dump geen vuil overboord en hinder mens en dier niet, moeilijker is het niet.

Vissoorten en visrechthebbenden.

Over het algemeen komen we alle vissoorten in meer of mindere mate tegen in de Eilandspolder. Uitschieters zijn in positieve zin de karper en in negatieve zin de snoek. Dat de karper hier in grote getallen aanwezig is heeft te maken met het voedselaanbod, veel voedsel aanwezig in de prut en veel ondiepe wateren waar het water snel opwarmt in het voorjaar, en de paai dus een grote kans van slagen heeft.

Snoek

Snoek komt nauwelijks meer voor, in ieder geval niet in die mate om gericht op te gaan vissen. Volgens medecampingbewoners vanaf het eerste uur, is het water alleen maar ondieper en troebeler geworden in de loop der jaren, niet een ideale biotoop voor de snoek, ook de wat diepere meertjes zoals de Lei, dat een kleiachtige bodem heeft, is voor een zichtjager als de snoek niet echt interessant.

Brasem, baars en rietvoorn

Brasem en ook grote brasem is er volop te vangen, evenals de blankvoorn.

De laatste jaren zijn de baars en de rietvoorn ook weer te vangen, weliswaar nog niet van dat formaat dat je ze op je recordlijst bij kunt schrijven, maar toch zijn ze er weer.

Zeelt

Zeelt is van oorsprong een vis, die zich prima thuis voelt in dit soort polderwater en zijn dan ook in het voorjaar volop te vangen. Af en toe worden er ook grote gevangen aan boilies tijdens het karpervissen op afstand.

Aal/paling

Aal/paling is niet meer in die mate aanwezig als vroeger, dit is een landelijk probleem geworden door o.a. overbevissing, het wegvangen van glasaal en het afsnijden van natuurlijke trekwegen naar de paaiplaats d.m.v. waterkrachtcentrales e.d. Binnen de EU wordt gedacht om de aal op de lijst van bedreigde soorten te zetten en een algeheel vangstverbod in te stellen. Binnen de Eilandspolder is een beroepsvisser actief die het moet hebben van de aal, het is dan ook niet netjes als sportvisser soms met meer dan het toegestane aantal hengels gericht op de aal te vissen voor de eigen pan.
visvangst3

Snoekbaars

Snoekbaars is niet meer in die hoeveelheden aanwezig als vroeger, ze zijn echter nog wel te vangen en ook hele mooie exemplaren. Helaas zie je in de Eilandspolder hetzelfde gebeuren als in het gehele land, het benutten van snoekbaars voor eigen gebruik en voor de handel. Ik neem zelf een of twee keer per jaar een snoekbaarsje mee (in ieder geval geen grote) voor eigen consumptie, want lekker blijven ze, daar is ook niets mis mee.

Er zijn echter lieden die alles wat ze vangen altijd meenemen, en dan maar klagen dat de vangsten ieder jaar minder worden. Die mensen zou ik willen adviseren een kleinere vriezer te kopen, want die is sneller vol.

Het vissen op karper

De karpervisserij in de Eilandspolder is vissen vanuit een boot. Er zijn een klein aantal kantplekken die dan ook regelmatig bezet zijn door afstandsvissers. Wilt U zich niet beperken tot het overweldigende aantal stekken, dan dient U vanuit een boot te vissen. Veel plaatselijke afstandvissers doen dit ook.

In de inleiding had ik al verteld dat wij graag op karper vissen met de penhengel, lekker struinen. Hier wil ik wat uitgebreider bij stil staan.

Karper soorten en gewichten

De karpersoorten die aanwezig zijn, en dan baseer ik het op wat wij zelf hebben gevangen.

– de hoofdmoot is schubkarper
– gering aantal spiegelkarpers
– een enkele lederkarper
– af en toe onvervalste boerenkarpers
– een rijenkarper
– twee volschubspiegels.

Gewichten zijn voor mij absoluut niet interessant, daar haal ik mijn plezier niet uit, ik noteer ook niets. Maar voor de gewichtenfanaten enkele gegevens, er zitten hele zware vissen in de Eilandspolder en vaak op plekken waar je ze absoluut niet zou verwachten. Mijn zwaarste karper tot nu toe, op de penhengel, is 30,5 pond. Veel midden twintigers en ontstellend veel vissen tot twintig pond, en een niet te tellen aantal onder de tien pond. Er worden zwaardere vissen gevangen.

visvangst1 visvangst2

Materiaal

– Boot:

Een visboot met ruimte, ik heb zelf inmiddels een andere aangeschaft met loop- c.q. bewegingsruimte. Tijdens een enerverende dril bij obstakels over je vistas en een bankje moeten heenstappen gaat een keer fout, zowel voor jezelf als de vis.

– Lange steekstokken:

zijn een must, ze gaan soms diep de prut in.

– Hengels:

Daar zijn hele verhandelingen over geschreven en discussies over gevoerd, ik heb daar een heel uitgesproken mening over en laat ze daarom ook op maat bouwen. Dit is verder voor dit artikel niet interessant. Uitgangspunt is vertrouwen hebben in je materiaal en een hengel in je hand hebben waar je plezier aan beleeft. Om plezier te beleven heb ik verschillende hengels bij me. Kom ik bij obstakels, dan zet ik een zwaardere hengel met lijndikte in, dan in een water waar de karper zijn gang kan gaan. Kom ik in slootjes met een bestand aan kleine karpers, dan zet ik een 1 ponds hengel in. Echter wel met het uitgangspunt dat ik de karper ook kan vangen.

– Nylon of gevlochten lijn:

Ik gebruik voor mijn karper visserij alleen nylon. De discussie over de voor- en nadelen van beiden ga ik niet met U aan , omdat ik te veel beschadigde karperbekken heb gezien door het gebruik van gevlochten lijnen. In de Eilandspolder ga ik nooit lager dan 25/00, in combinatie met de juiste hengel hoef ik ook nooit zwaarder dan 28/00.

vissenkantSysteem

U had al begrepen, dat ik graag met een pennetje vis, visueel blijft dit voor mij het summum. Wat is nu een goed pennetje? In ieder geval eentje waar u graag naar kijkt en een goed gevoel bij heeft. Er waren weinig goede pennen in de handel voor het penvissen, gelukkig zijn er een aantal pennenbouwers die ze beginnen te maken. Veelal zijn de fabrieksmatige pennen niet goed voor de penvisserij. Ze vragen domweg te veel lood, nog los van een aantal andere eigenschappen, zoals de hoogte van het drijflichaam in relatie tot het kantelen van de pen bij wind en stroom. Ik bouw dan ook sinds jaren mijn eigen pennen, de kleinere modellen vragen 2 BB 0,3 en 1 BB 0,4. De grotere, waarbij ik met windkracht 6 nog goed kan vissen 2 BB 0,3 en 2 BB 0,4.

Haak

Proefondervindelijk kan ik verzekeren dat het vissen met een staande haak in relatie tot een minimum aan lood, meer visuele aanbeten en dus vis oplevert, dan een loodsjouwer met liggende haak. Bij het vissen met staande haak, in tegenstelling tot een liggende haak, zien we direct al de zuigbeweging van de karper op het aas. De pen komt direct iets omhoog en we kunnen direct slaan. Niks eerst helemaal weg laten lopen of kantelen. De antenne van een goede karperpen heeft geen kermiskleuren, maar is of geheel oranje of geheel geel (fluor) afhankelijk van donker of zonnig weer. Een geheel zwarte antenne is perfect te zien in de schemering. Haken zijn er te kust en te keur, aan goede haken hangt tegenwoordig een prijskaartje. Laat U niet verleiden om dan maar goedkoop te gaan, dat gaat U vis kosten en een hele hoop ergernis opleveren. Leg aan een goede hengelsportwinkelier uit hoe en met welk materiaal u wilt gaan vissen en hij zal u de juiste haak adviseren. Een goede haak is de Drennan Super Specialist in de maten 2, 4 en 6. Met het platknijpen van de weerhaak zult u heus niet meer vis verspelen, het onthaakt de vis en uw kleding makkelijker.

Aas

Er wordt veel te weinig geëxperimenteerd met aas. Veelal doet een ieder dat, wat een ander ook doet. Of met oogkleppen doorvissen met dat aas waar we ooit eens goed mee gevangen hebben, zich niet realiserend dat de karper door de hengeldrukte in de loop der jaren dit aas herkent als aas met een negatieve bijwerking, en dit aas dus mijdt. Ik heb dit in De Eilandspolder mogen ervaren. Over het algemeen vissen de mede campingbewoners al sinds jaar en dag op dezelfde stekken en met hetzelfde aas. In het jaar 2004 hoorde je vrijwel iedereen klagen over slechte vangsten. Dagen dat er zelfs geen beet te zien was, en als je dan zelf terug kwam met vangsten tot soms wel 13 stuks, stond men je aan te kijken alsof je neus ieder moment zou gaan groeien.

uitzichtboot
Anders doen dan anderen, doet vangen. Zo heb ik altijd meerdere aassoorten in de boot, blikmaïs, wormen, half witte brood, tijgernoten, potje wortelen, aardappel, behalve de tijgernoten, allemaal instant aas. Afhankelijk van de omstandigheden heb je altijd wel een aassoort bij je wat vangt, als je maar om je heenkijkt wat er in het water gebeurd.

Voer

Ook zo’n onderwerp waar boeken over vol zijn geschreven. Voeren loont !!! En dan heb ik het over voerplekken aanleggen en onderhouden, ja dat kost tijd en moeite, maar het loont wel. Soms heb je van die dagen dat alles mee zit, de karper is los en vreet alles, waar je ook in gooit, dit zijn zeldzame dagen. Regel is meer dat het moeizaam of helemaal niet wil, verkeerde wind, te veel vers water etc., u kent het wel, excuses genoeg. Juist op dit soort dagen gaan uw zorgvuldig onderhouden voerplekken wel vis opleveren. Ook ik ben wel eens aardslui en heb geen zin om te gaan voeren, maar mij zul je niet horen klagen, als het dan niet wil en het weer de schuld geven. En je hoeft ook niet altijd te vangen om een dag geslaagd te maken, zeker in de Eilandspolder is het er zijn, al een geslaagde dag. Afhankelijk van de bodemgesteldheid in de Eilandspolder voer ik met licht voer, eendenvoer, gebroken sierduiven voer, hennep e.d. op blubber en met tijgernoten, hele maïs e.d. op wat hardere bodem. Om te kunnen blijven vangen, breng ik diverse variaties in het voeren aan.

Stekken

In feite is de gehele Eilandspolder één grote stek, rietkragen, paaltjes, bruggetjes, mysterieuze inhammetjes, overhangende bomen, steenstortjes, afgetrapte wallenkanten door koeien etc.
visplek
De eerste indruk is overweldigend, waar te beginnen. De eerste keer heb je de neiging om binnen 5 minuten al gaan te verkassen als het niet wil, want 20 meter verder is een stek die er nog verleidelijker uitziet en verderop … etc. Velen zullen zeggen rustig blijven liggen, de karper komt vanzelf. Zo’n eerste dag zou ik zeggen gewoon doen, toegeven aan die onrust, want dan kom je wel veel over het water en de bodemgesteldheid aan de weet.

Meertjes

In de Eilandspolder zijn ook een aantal meertjes die wat dieper zijn en meestal een wat hardere, schonere bodem hebben. De Lei is daar een goed voorbeeld van. Hier kun je dan, wat aantallen betreft, de grotere karpers tegenkomen. De Lei wordt dan ook druk (wat is druk) bevist door afstandvissers en penvissers vanuit de boot.

visvangst vissenbrug1

De omgeving
vissenbrug
Graft ligt ongeveer op de grens van de Beemster en de Schermer, voormalige droogmakerijen met veel prachtige watertjes en met veel karper. Vanuit Camping en Tuinderij Welgelegen een prachtige uitvalsbasis om in deze schitterende polders te gaan struinen. In iedere sloot zit karper, en ook hier loont het de moeite om voerstekken aan te leggen en te onderhouden. Vergeet niet dit vooral te doen bij bruggetjes en duikers. Ook hier geldt, voeren doet oogsten.

De Eilandspolder is afgesloten, wilt U eruit om een dagje te gaan trollen op het Noord-Hollandskanaal of de boezemwateren, dan kunt u bij West-Graftdijk de sluis door. Even bellen hoe laat u geschut wil worden en voor een euro bent u op het boezemwater.

Tot slot

Camping en Tuinderij Welgelegen is een uitstekende uitvalsbasis om in de Eilandspolder achter een hengel tot rust te komen. Er zijn prachtige caravans te huur, van alle gemakken voorzien. U kunt desnoods uw eigen visboot meenemen. Mocht U enthousiast zijn geworden over de mogelijkheden die de Eilandspolder voor U als (karper)visser te bieden heeft, en u wilt dit genoegen ook smaken, dan kunt u op deze site alle informatie vinden om een stacaravan te huren. Ook staan de caravans die te koop zijn op de site.  Mocht u daartoe besluiten, dan raden wij u tevens aan om tijdens uw verblijf ook eens de groente te proeven die door de beheerders van de camping op hun kwekerij,  onbespoten,  geteeld worden. Echt een aanrader!!

 

Foto’s gemaakt door onze gasten: